Etický kodex

&

Zásady MARCELY MAŇASOVÉ – terapeutky Metody RUŠ 

  • Pomoci můžu jen tomu, kdo chce pomoci a požádá mě o to.
  • Klienta intenzivně vedu tak, abych mu pomohla, co nejrychleji a nejefektivněji odstranit jeho problém.

  • Klientovi pouze pomáhám, aby si nazval svoje negace a vyčistil je.

  • Veškeré informace, které se dovídám od klientů, zůstávají naprosto důvěrné.
  • Při terapii pracuji podle pravidel a postupů Metody RUŠ. Klienty nesoudím ani neporovnávám. Klienti vždy mají moji plnou podporu a důvěru.
  • Pracuji na sobě, čistím se, rozvíjím se a zlepšuji svoje terapeutické schopnosti. Teoreticky i prakticky.
  • Pravidelně si obnovuji kvalifikaci, udržuji kontakt s novinkami.
  • Uvědomuji si, že co mi vadí, je můj prolém.
  • Vím, že jsem zodpovědná za svůj spokojený život.